Medialle

Hyvä toimittaja! 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on sähköinen kuva- ja tekstipankki, johon tarvittavat salasanat saat alla mainitulta yhteyshenkilöltä sähköpostitse tai soittamalla.

Materiaali on tiedotusvälineiden vapaassa käytössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluta koskevan toimituksellisen aineiston yhteydessä.

Lisätiedot:
Mari Pietarila
 +358 9 310 37007
mari.pietarila@hel.fi